POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

DB REFORMA (d’ara endavant, anomenada «DB REFORMA«, «nosaltres» o «nostre«), és una empresa dedicada a la construcció d’obra nova, reforma i rehabilitació integral especialitzada, essent la cinquena generació al sector de referència.

Considerem la privacitat de les persones físiques, tant dels visitants del nostre lloc web https://www.dbreforma.com (d’ara endavant, el «lloc web«) com de qualsevol altra persona afectada que ens faciliti informació a través del mateix, les dades de les quals siguin tractades per DB REFORMA com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i col·lectivament, «vostè» o l’ “usuari» i pluralment, «vostè» o els «usuaris«). En aquest sentit, DB REFORMA es compromet a tractar les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i vigent en cada moment.

En concret, DB REFORMA complirà amb les premisses establertes en el Reglament (UE) 2016/679 Protecció general de dades del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la derogació de la Directiva 95/46/CE; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals.

En base a això, DB REFORMA informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de conscienciar els usuaris del tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre la protecció de les dades personals que apliquen. No obstant això, determinats serveis prestats o que puguin ésser prestats en el futur al lloc web poden contenir condicions particulars d’ús amb disposicions relatives a la protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta Política de Privacitat.

A més de l’anterior, instem a tots els usuaris a llegir atentament aquesta Política de Privacitat per tal de conèixer les normes i pràctiques que hem desenvolupat per protegir les dades personals i per comprendre millor les nostres relacions amb tercers que puguin tenir accés a aquestes dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la veracitat i actualitat de la informació que ens faciliti al lloc web i si en el futur DB REFORMA vol utilitzar-la amb finalitats diferents de les esmentades, l’informarem d’aquestes noves finalitats i li demanarem el seu consentiment, si escau.

En utilitzar el nostre lloc web, accepta que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

 1. Qui és el responsable del tractament?
 • BETBARNA REUNIDES CONSTRUCCIÓ, S.L.” (DB REFORMA), és una societat de responsabilitat limitada, que opera segons la legislació espanyola, amb Número d’Identificació Fiscal (N.I.F.) B-67.038.653; amb domicili social i per a comunicacions en c/Monterols, 21 Bis Baixos, 08034 de Barcelona (Barcelona) i correu electrònic: privacidad@dbreforma.com
 1. Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Pot preguntar a DB REFORMA si està tractant les seves dades, i si és així, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o a completar les dades que tenim incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades. Eliminar les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. En aquest cas només els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament. DB REFORMA deixarà de tractar les dades personals, excepte que han de continuar essent tractades per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades. En cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, DB REFORMA facilitarà la cessió de les seves dades al nou responsable del tractament.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè ha donat el seu consentiment per a una finalitat específica, pot retirar-lo en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, es cancel·laran totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil. Així mateix, en el cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió de les dades necessàries perquè DB REFORMA pugui prestar els serveis del lloc web, DB REFORMA estarà obligada a rescindir la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-se de baixa, sense cap dret a reclamació per part de l’usuari.

Per exercir els seus drets, l’usuari haurà d’enviar una comunicació escrita al domicili social de DB REFORMA o a l’adreça de correu electrònic indicats a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, incloent en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

 1. Com es pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades?
 • Exercici de drets davant l’Autoritat de Supervisió: Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets a què es refereix el punt anterior anant a la pàgina web oficial de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a Espanya al següent enllaç ().
 • Reclamació davant l’Autoritat de Supervisió: Si creieu que s’està tractant les seves dades personals de manera inadequada, poden dirigir les vostres reclamacions a DB REFORMA o a l’Autoritat de Control corresponent. A Espanya cal contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ().
 1. En quins casos recopilem dades personals sobre tu i quin tipus són?

En funció d’aquesta Política de Privacitat, les «dades personals» són qualsevol informació que identifiqui o pugui ser utilitzada per identificar-vos, com ara el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça electrònica.

 • Si decideix facilitar-nos les seves dades personals, DB REFORMA podrà tenir les dades contingudes en cadascun dels formularis que vostè completi o aquells que ens faciliti als diferents comptes de correu electrònic que DB REFORMA posa a la seva disposició per posar-se en contacte amb nosaltres. Dades personals: nom, cognom, email, telèfon.
 • Quan interactuí amb DB REFORMA i els nostres representants. Dades personals: nom, cognom, email, telèfon.
 • Quan participi o sol·liciti ésser considerat per participar en activitats relacionades amb DB REFORMA, com ara serveis o enquestes en línia sobre els nostres serveis. Dades personals: nom, cognom, email, telèfon.
 • Quan opti a qualsevol de les nostres ofertes de treball. Dades personals: CV.
 • Quan interactuïn amb el lloc web demanant-los que proporcionin dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; registrant-se a la nostra pàgina web o utilitzant determinades funcionalitats sense registrar-se, com ara participar en els nostres serveis interactius. Dades personals: nom, cognom, email, telèfon.
 • Dades personals que el nostre lloc web obtingui del seu ordinador o dispositiu electrònic. Cookies, només per a https://www.dbreforma.com. Per a més informació sobre l’ús de cookies per part de DB REFORMA, consulti la nostra Política de Cookies.
 1. Per què tractem les seves dades personals?

DB REFORMA podrà processar les seves dades personals en virtut de qualsevol de les següents bases legals: (Base Legal A) finalitats comercials legítimes; (Base Legal B) quan vostè ha donat el seu consentiment; (Base Legal C) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de DB REFORMA i (Base Legal D) segons sigui necessari per a l’acompliment d’un contracte al qual vostè sigui part.

 1. Quan fem servir les dades personals dels usuaris?

DB REFORMA informa als usuaris als quals s’aplica, que les dades personals que ens facilitin i la captura seran identificades al Registre d’Activitats de Tractament propietat de DB REFORMA, essent utilitzades amb la finalitat de:

 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que els usuaris puguin fer. (Base Legal A o B).
 • Proporcionar-li, a petició seva, una demostració dels nostres Serveis. (Base Legal A o B).
 • Prestar els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal, que s’estableixen entre DB REFORMA i cadascun dels usuaris. (Base Legal D).
 • Respondre a la seva sol·licitud de candidat a un lloc de treball. (Base Legal A o B).
 • Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats del lloc web, així com garantir el funcionament tècnic de la mateixa. (Base Legal A).
 • En el cas que l’usuari hagi marqui la casella corresponent a aquest efecte, mantenir-lo informat mitjançant l’enviament de notificacions/newsletters per correu electrònic i / o altres mitjans electrònics, el contingut del qual es refereix principalment als nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i novetats del lloc web. (Base Legal B).
 • Utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat requerida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual vostè ha donat el seu consentiment. (Base Legal C).
 1. Qui podrà accedir a les seves dades personals?

En funció de les finalitats per a les quals es reculli informació personal, les persones següents podran accedir a aquesta informació:

 • Personal autoritzat de DB REFORMA o dels representants que actuïn en nom de DB REFORMA, subjectes a les lleis de protecció de dades aplicables.
 • Autoritats reguladores o altres tercers d’acord amb la legislació aplicable.
 • Tercers (prestadors de serveis que processen la informació com a encarregat del tractament, sota les instruccions de DB REFORMA). Tot això només després de prendre les mesures necessàries per garantir que puguem compartir aquesta informació d’acord amb les lleis de protecció de dades aplicables.

No vendrem ni revelarem a tercers cap informació personal o dada que ens ha facilitat al nostre lloc web i pugui identificar-lo directament o indirectament.

 1. On es processen les seves dades personals?

DB REFORMA no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que aquestes transferències es facin a futur, DB REFORMA ho faria d’acord amb les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment d’on es recullin o processin les seves dades personals, DB REFORMA garanteix que els prestadors de serveis mantinguin les mesures administratives, tècniques i de seguretat físiques adequades per protegir la informació sobre vostè. Així mateix, garanteix, si cal, la subscripció del contracte de protecció de dades d’acord amb l’article 28 del Reglament relacionat a l’epígraf d’aquesta Política de Privacitat. Per a més informació sobre l’ús que DB REFORMA fa dels models de contracte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a privacidad@dbreforma.com

 1. Com protegim les seves dades personals?

DB REFORMA aplica diverses mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat d’acord amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, DB REFORMA prendrà les mesures tècniques i organitzatives adequades, tant a l’hora de dissenyar el sistema de tractament de dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i evitar el tractament no autoritzat. No obstant això, malgrat la diligent implementació d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. Quant de temps conservarem les seves dades personals?

DB REFORMA tracta les seves dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal d’acord amb el que estableixen les lleis i reglaments pertinents. El criteri que seguim per a això ve determinat per:

 • La finalitat per a la que les dades recollides i el compliment d’aquesta finalitat.
 • Els motius pels quals es recullen les dades: per exemple, en cas de consentiment, podeu revocar-les en qualsevol moment.
 • Terminis d’emmagatzematge exigits en funció dels requisits contractuals i normatius.

Tingueu en compte que en alguns casos DB REFORMA està obligat a conservar certes dades sobre vostè.

 1. Confidencialitat.

Els professionals que treballen a DB REFORMA i que tenen algun tipus d’intervenció als serveis prestats a l’usuari, es comprometen a no revelar ni fer ús de la informació al qual tenen accés el qual accedir. La informació facilitada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que es pogués utilitzar per a altres finalitats que les relacionades amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i els serveis contractats a DB REFORMA, si escau. En aquest sentit, ens comprometem a no revelar o divulgar informació sobre les reclamacions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb l’usuari.

 

 1. Mitjans de comunicació social

DB REFORMA té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua en qualitat de responsable del tractament en relació amb les dades publicades per DB REFORMA.

DURAN BÀRBARA tracta les dades de cada xarxa social d’acord amb les normes establertes a tal efecte per cada xarxa social. Per tant, mentre no es manifesti el contrari per part de DB REFORMA podem informar als nostres seguidors a la xarxa social de les nostres activitats, esdeveniments i altres temes relacionats, incloent l’atenció al seguidor, a través dels canals que la xarxa social proporciona a aquest efecte.

DB REFORMA no facilitarà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 1. Categoria especial d’activitats personals.

No recollirem ni tractarem cap dada personal especialment sensible o inclosa en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que se’ns hagi facilitat explícitament. Les categories especials de dades personals es refereixen a informació relacionada amb la rassa, l’ètnia, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similars, afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques amb l’única finalitat d’identificar una persona natural o dades de salut.

 1. Política infantil.

Aquest lloc web no és ni dissenyat ni dirigit a menors de setze (16) anys d’edat, sens l’autorització dels pares o tutor legal. En qualsevol cas, si les parelles jurídiques o representants consideren que els seus fills han enviat serveis personals, sense el seu consentiment, si ens plau, posin-se en contacte amb nosaltres per escrit a privacidad@dbreforma.com

15.Marqueting directe.

No utilitzarem les dades personals dels usuaris amb finalitats de màrqueting directe sense el seu consentiment previ.

Si en qualsevol moment decideixen deixar de rebre informació comercial o promocional de DB REFORMA, pot, de forma lliure i sense tenir en compte haver de proporcionar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al futur tractament de les seves dades personals a aquests efectes enviant-nos un correu electrònic a . També pots utilitzar el procediment de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebis de DB REFORMA.

Tinguin en compte que, encara que decideixin no subscriure’s o donar-se de baixa de correus electrònics promocionals o butlletins informatius, és possible que encara hàgim de posar-nos en contacte amb vostès sobre informació no comercial important, com ara la resolució de problemes, la detecció d’errors i la prevenció, o en general per complir amb l’Avís Legal del lloc web.

 1. Presa de decisions automatitzades.

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, incloent perfils, llevat que ens hagi autoritzat explícitament fer-ho. En aquest cas, l’informarem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com el significat esperat i les conseqüències d’aquest processament per a vostè.

 1. Enllaços a altres llocs web.

A les pàgines web de DB REFORMA hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. Tinguin en compte, però, que no donem suport ni recomanem el contingut o els serveis d’aquests llocs web, ni som responsables de les seves polítiques de privacitat. Els recomanem que considerin i llegeixin les polítiques de privacitat de tots els llocs que visitin. El que s’indica en aquesta Política de Privacitat només aplica a les dades recollides i/o tractades per DB REFORMA.

 1. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat.

Només utilitzarem les seves dades personals tal com s’estableix a la Política de Privacitat que està en vigor en el moment de recollir les seves dades personals. DB REFORMA es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la nostra pàgina web, per la qual cosa li recomanem que la visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en qualsevol moment decidim utilitzar les dades personals de manera diferent de la indicada en el moment de la recollida, l’avisarem per correu electrònic, sempre que les tenim. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o revelacions de les dades personals que ens ha facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En el cas que qualsevol clàusula d’aquesta Política de Privacitat sigui anul·lada o considerada nul·la, les altres condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, d’acord amb la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Actualitzat a Març de 2021