RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La responsabilitat social ha anat cobrant forma, durant a els darrers anys, de manera paral·lela al creixement econòmic i a l’augment de la consciència social sobre certs drets, obligacions i funcions, però també als deures i garanties envers als ciutadans per part de les empreses que els hi ofereixen serveis.

D’acord amb l’anterior, DB REFORMA  és regeix per un conjunt de principis i valors que constitueixen el nostre marc d’actuació i que són la base d’aquelles iniciatives adoptades de cara a la nostra aportació i compromís en aquest camp:

Anàlisi i gestió de l’impacte social i envers els nostres clients

Compliment de la legislació i normativa vigent

Enfocament específic i adequat al sector i mida del negoci

Ètica i coherència, aplicades des del sentit comú

Reputacio de l’empresa satisfacció d’expectatives i necessitats de negoci

Transversalitat del negoci i qualitat del servei

Anàlisi i gestió de l’impacte social i envers els nostres clients

Compliment de la legislació i normativa vigent

Enfocament específic i adequat al sector i mida del negoci

Ètica i coherència, aplicades des del sentit comú

Reputacio de l’empresa satisfacció d’expectatives i necessitats de negoci

Transversalitat del negoci i qualitat del servei

R + D

La necessitat i obligació de millora dels procediments i processos interns i organitzatius de la nostra companyia, així com els productes i serveis que desenvolupem, juntament amb els los avenços i requeriments tecnològics, ens han portat a realitzar un protocol d’investigació i desenvolupament, basat a els següents punts:

Establiment d’una política d’innovació.

Assegurar als projectes les activitats de R + D + I desenvolupats a l’empresa.

Millora contínua dels sistemes de gestió i innovació.

Maximització de la implicacions organitzatives dels treballadors i col·laboradors.

Innovació en estructures, materials, ecologia, domòtica i maquinària d’empresa.